Atsargumo priemonės, kai susitikimas su "Stray Dogs News"Asmeninis laiškas tėvams apie tėvų saugumą ir atsakomybę už vaikų gyvenimą ir sveikatą vasaros atostogų metu

Šunų įkandimai yra gana dažnas namų ūkio incidentas. Šunys paprastai yra agresyvūs ir atakuoja asmenį, nesvarbu, kaip jis pasiekia juos. Atakant agresyvų šunį, žmogus gali sukelti įvairių sužalojimų, kurie kartais sukelia neįgaliuosius arba kartu su auka mirties.

Kaip žinote, klandikliai gali būti gana agresyvūs ir pavojingi. Todėl prisiminkime ir suprasime keletą taisyklių, kurios padės išvengti problemų, kai susitiks su šiais šunimis.

Pirmoji ir paprasta taisyklė - pamačiau kulkų šunų pulką, eikite aplink. Geriau nedaryti bėdų. Ypač jei vadinamieji "šunų vestuvės" vyksta kelyje, arba pastebėjote šuniukus pakuotėje.

Nedarykite aštrių judesių, triukšmo ar pabandyti pabėgti. Daugeliu atvejų šunys nerodo agresijos, jei jie jų nepadaro. Tinkamas elgesys - visiško abejingumo demonstravimas žvėris.

Jei šunys turi jus ir požiūrį, sustokite ir palaukite, nepamirškite baimės požymių. Nebandykite pabėgti. Kai Lai sustoja, lėtai ir ramiai pasitraukia nuo pulko, nesikreipdami į šunis atgal.

Mūsų klinikos Sankt Peterburge

palaidi Äåíü! Â Â Áüüõõõéàààààààààäé é ëîîòòòò ààà ÷ Õîäääääääääåååååååååååå. E E è îîìîââââââââââââõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ Â ñâìììììîîîîîååååååååååååííüüüààààà è ëüüüìììèìèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèì ...... Âüüüüòó ñëëóó вввввввa ввккккк Í ååñññ, êî æå <<<<

Не öццйййтт Íå Áåãèò. Íå ààñññññü! Íåëà ëà ëàààêêêêêõåååå! Í ñììÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ) \ t Naudojant àесссссссссссссссс - !

@@Prijungti parinkčių kalibravimą Funkcijos ñëàèèèàäèèääääääääääääääääää åòååååååèèèèè .. "AAA òòòòòèèèèèèèèèèèèèèèè I II ìììììììììììììììì.

Åñëèè îîàà à 'àñññen - Äàéòõõåå Âààõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõîîîîîîîîîéééééàèþþþþþþþ Ñîòò ïòññ ññ äòòòò! Ò ! (ñîòòòòòòòòààÀ ÀÀÀ îîîîîîîîîîîîîîîîåîååÅÅÅÅÅòÅ , Å Å Å å å Å åå Ååñåå Ååååååååååå) ò

1. puikus âà âà îà îà î î î î îîà îîà ñîàêà Ïìò Äó èèèèèèèèèèèèèîîåå èè, èèèêêêê ñçççàààà è ò.ä.). Kariai, au ā ààèèèüüüüü ü ü. Ìææååóóóóóóóóó ((((((êêóóóóóóóóóóóóóó e o ÅÒåóóóóóóóóóóóóóóóó Çàòåì ìåäëåííî, IA ïîâîðà ÷ èâàÿñü ñïèíîé (÷ òîáû ñîáàêà Ia âîñïðèíÿëà Yoi E¨ÄE îõîòó íà äîáû ÷ O), óõîäèòå ń òåððèòîðèè, êîòîðóþ çàùèùàåò ñîáàêà.

nėra atsakingas už pateiktą medžiagą, taip pat už organizatoriaus ir (arba) kitų asmenų, veikiančių jo vardu ir jo instrukcijoje, arba savo vardu, bet vardu organizatoriaus veiksmus, įskaitant susijusią su įgyvendinimo tokių veidų bilietus, taip pat organizacijos, elgesio ir priežiūros atveju.

Mes naudojame slapukus
Mes naudojame slapukus, siekiant užtikrinti, kad suteiktume jums geriausią patirtį mūsų svetainėje. Naudodami svetainę sutinkate su mūsų slapukų naudojimu.
Leiskite slapukams.