Gyvūnai Maskvoje Dr. UG.Gyvulių produktai

Rūpinkitės augintiniu! Elektroninė etiketė leidžia savininkui gauti pranešimus apie gyvūno vietą nuskaitydami jį! Labai svarbūs visiems naminių gyvūnėlių augintiniams.

.

Laukiame jūsų kiekvieną dieną be pietų ir savaitgalių nuo 09:00 iki 21:00. Adresas: Permė, ul. Prospect Parkov, d. 13 kasos arba skambučių: 259-33-73, 204-33-85. ENA 1500 RUB.

.

× ò ыыыыхыххыыхххыыыыыыыыррррррррррррррыыыыхыххыыыыыыы

ìèðð Üüòòàòòòüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüåàøøøøøøøøøüüüüüüüüüêøøøàîîîîîîîîîîîîììîä èèèèèèè è è è è .èèèèäèää × × × Åò Åå Å à à à à à a è.

.

× × ÷ èèèè

@@Žiūrėjimas, įranga, įranga, nusistovinimas, parinktys, palceof. Sujungiate ïðááñ îááá óóóóóëóëóëóëóëóóóóó

.

êÀÀØòòòòòòò ï ï ïîØ <<< / h2> @@× ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììèèèÿÿÿ Ñ ​​ñ òèèèèàààààààààüüéíéûé éé éééðððð

.

Åñëè ààààññààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà ... Ï ñ íäììååòòòòòòòòòòòòòòííòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíííííòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòííòòòòòòòäääääääòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòääääòäòäòäääääääòääòòòòòääääääääääòääòäòòòòòòÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀĄ Ýò ввлиуууууу ìîîéîîî .............. EIIA ÷ II, âåëèêè øàíñû íà oi, oi ÷ êîøêà ïîïàäåò Ø ÷ ðåæäåíèå, AAA IAO ñêàíåðà ÷ EIIA ïîýòîìó, Idé ïðîïàæå ñëåäóåò ïðîâîäèòü ana IAU ÷ IUA ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîèñêó.

.

apskaičiavimas ïããããââââââ õõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ ÷ Idd

.

naudojant êî Užrakinimas ÍÅ õõäòò На óàöö

ñïòò, Äììàèååååààåååååååååååååîåàåàåàåååååå Íîáìììììììþþþþþò óóóóóòò èèèèèèèèèèèèèèèèèåîîîîîòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò Äòåèãàààòèèèìèìèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèââââââ ïîãã ÷ ÷ ÷ ÷ à è è è è и т è òàò ïíàãäääèèèèèèèèîîîèèèèèèèèèèòè òèò Óó ó ó.. .îî. Íåçàâèñèìî IO òîãî, íàñêîëüêî au âíèìàòåëüíû, âñåãäà îñòàåòñÿ âåðîÿòíîñòü, ÷ oi êîøêà îêàæåòñÿ "íà ñâîáîäå", Aaa AAC ÷ PAV aa øàíñû íà âîçâðàùåíèå äîìîé íåâåëèêè.

.

× Å åùååààòü,

Šiandien naminiai gyvūnai yra beveik visose šeimose, tačiau, deja, didėja benamių gyvūnų skaičius. Žmonės jau seniai naudojasi įvairiais būdais identifikuoti augintinius: stigmą, apykakles su duomenų ir telefono numerio savininku. Tačiau šiandien tiksliausias, patikimas ir laipsniškas šuns identifikavimo metodas yra smulkinimas.

.

Kas yra mikroschema

Microchip - sterili kapsulė iš specialios biologinio stiklo, kuris yra miniatiūrinio lusto dydis 2 mm pločio ir 1 cm ilgio. Dėl mažų dydžių jis gali būti lengvai ir neskausmingas šuniui, kad patektų į odą nugaroje.

.

techniškai kiekvienas lustas turi savo identifikavimo numerį - asmeninį 15 skaitmenų kodą, kuris atrodo maždaug toks

Iš aprašymo matyti, kad kiekvienas lustas yra unikalus, todėl jūs galite būti tikri, kad situacija, kai du šunys turi tą patį kodą, jis nebus.

.

Yra bendras gyvulių smulkinimo pagrindas - gyvūnų id ™. Jūsų šuo numeris pateikiamas jai ir kiti duomenys yra saugomi: savininko kontaktai, veterinarinis pasas naminių gyvūnėlių ir kita informacija, kurią savininkas nori nurodyti.

.

Šuo chipping procedūra

Nuo lusto įvedimo vis dar yra medicininė procedūra, turite pasitikėti su profesionaliu - veterinarijos gydytoju.

.

Elektroninė mikroschema yra kapsulė, kurioje mikrocirkie su antena, imtuvas, duomenų siųstuvas ir maitinimo šaltinis. Kapsulė yra pagaminta iš ypač kietos netoksiškos Bioskulos, jis yra saugus šunų ir kačių sveikatai. Kiekviena mikroschema turi unikalų skaičių 15 skaitmenų. Šiuo numeriu galima identifikuoti gyvūną, kuris leidžia jums rasti augintinį praradimo atveju.

.

už tai, ko jums reikia elektroninis smulkinimas gyvūnų?

Skirtingos Europos šalys, JAV, Kanada, Malaizija, Australija ir Izraelis, nėra įstatymo dėl privalomojo smulkintuvo augintinių. Šis klausimas yra paliktas iki šiol PET kapitono nuožiūra. Bet jei planuojate keliauti po pasaulį kartu su keturių kojų draugu, mikroschemų šuns arba katės diegimas tampa būtinu procedūra. Įėjimas į kitų šalių teritoriją leidžiama tik susmulkintais gyvūnais. Be to, smulkmena būtina nustatyti genčių gyvūnus ir jų dalyvavimą parodose.

.

Kaip šunys ir katės yra smulkinami?

Paskutiniame etape veterinarijos gydytojas nuskaito lustą, kad patikrintų savo rezultatus ir duomenų teisingumą.

.

klinikoje klinikoje trunka apie 30 minučių, nereikia specialaus paruošimo, o ne įrašymas, kad eilės eilėse. Mūsų veterinarijos centre yra paramedijos paslauga, kurios darbuotojai atlieka gyvūnų smulkintuvą namuose.

.

Veterinarijos centru dr. UG PET Chipping atlieka elektroninius traškučius Globalvet ir Bayer kompanijos, duomenys įrašomi į vieną nacionalinę duomenų bazę gyvūnų ID nustatytų gyvūnų, ties smulkinimo metu, nuskaitymas įvyksta.

.

Po to savininkas turi užsiregistruoti svetainėje ir susieti savo augintoją į paskyrą į paskyrą. Tai suteikia teisę toliau keisti savininko informacijos duomenis.

.

ЧÐÐÐÐÐÐРо ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ñ ð ð ð ð ð ð ð ð ð о'ððððð , ƒƒƒƒ Ѓ , Ð "нÐÐп¿ €

ð 𧸸¿¸Ðμμ²²²²²²2²¸¸¸ссссрμ² ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð Ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ½ðð ð ð ð Ð Ð Ð Ð Ð ð ð ð ð ð Ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð

ð ð ð ð

€ ð ð ð Ð ÐμЃƒƒƒŽ ð ð Ð Ð Ð Ð ð ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ñ, Ðк ½ ½ Ð Ðμμμ Ðкº μKμμμμ ñ ñžž , Ñ, Ðñ.

.
Mes naudojame slapukus
Mes naudojame slapukus, siekiant užtikrinti, kad suteiktume jums geriausią patirtį mūsų svetainėje. Naudodami svetainę sutinkate su mūsų slapukų naudojimu.
Leiskite slapukams.