Deal.by Marketplace BaltarusijaDžiovinti jautienos plaučiai išsiskiria po akytos struktūra, todėl jie puikiai tinka vyresnio amžiaus šunims ar šuniukams su neformuotais dantimis.>.

ñ Ççççççç ìììììèìè èåìì Ååå ã a Óë .áððñññññññññññññññññññ. Ëåæåíà 25, N 10,00 Ai 21.00.Äîñòàâêà ïî Íîâîñèáèðñêó áåñïëàòíî Idé çàêàçå Io 1000 ðóáëåé AEY áîëüøèíñòâà ðàéîíîâ, à Ai 1000 ðóáëåé - 200 ðóáëåé, îñóùåñòâëÿåòñÿ Ai äâåðåé ā äåíü çàêàçà eee íà ñëåäóþùèé. × îòäàëåííûå ðàéîíû ãîðîäà áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà Io 2000 ðóáëåé.Äîñòàâêà ii Ðîññèè - ñîãëàñíî òàðèôàì òðàíñïîðòíûõ êîìïàíèé, ñðîêè ïðèìåðíî ñîñòàâëÿþò IO 2 Ai 10 äíåé. Ìèüüüààà à ààààà îò Ðááëåé.

ñóæææüååååîîîîîî üüêêêêêêååîååîîå å îîîîîîîîîî â â â â Â в в в в в в в в ñ ñ ñ ñ ñ ñåààà Ïî âòíííííííííîîààüüüüìì îîîî Åñêò ÷ Ø ìììì àààààààà Ø à ààààààààààààààààààààààà Ïàòüîîî Ääääåååòóò Åååèèèå èè è è è àà ...... ÑìííííííþþþêêòòòòòòòòÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. Tinklų einantis ñååèììììäääääääääääää <<<

Dog delikatesas iš prekės ženklo p. Haff - aukštos kokybės vidaus gamybos produktas. Šie delikatesai įgijo ypatingą populiarumą tarp "žmogaus draugų" savininkų dėl malonaus kainos ir kokybės santykio, produkto natūralumo ir specialios naminiai gyvūnai iki skonio ir šių traktorių kvapo.

Gaminant delikatesas šunims "šviesiai jautiena džiovintų jautiena" naudojo tik natūralius sveikų gyvūnų produktus. Be džiovinimo, šis delikatesas nebuvo taikomos jokios kitos apdorojimo įrankiai. Nėra jokių konservantų ir dažų. Delikatesas turi malonų skonį ir kvapą šuniui. Pakuojant 1 kg. Tinkamumo laikas - 12 mėnesių nuo gamybos datos.

Lengvoji jautiena džiovinama turi dideles kalorijas, kurios leidžia jums pateikti savo mėgstamą energijos tiekimą.

Šis delikatesas yra praturtintas baltymais. (baltymai), įskaitant visas šuo būtinas aminorūgštis. Baltymų procentinė dalis yra 60%. Apsvarstykite išsamiau šiuos elementus ir jų prasmę šuns gyvenime.

baltymų komponentai yra aminorūgštys - bet kurio organizmo statybos "plytos". Pagrindinė aminorūgščių funkcija yra plastiko keitimas (raumenų statyba ir atnaujinimas, fermentai, kraujo baltymai ir kt.). Pagal tai, kas gali daryti išvadą, kad baltymai atlieka didžiulį vaidmenį keičiant bet kokio gyvojo organizmo medžiagomis.

Amino rūgštys yra suskirstytos į keičiamas ir būtinas. Keičiamos aminorūgštys turi 13 veislių ir gali būti sintezuojamas šuns organizmo. Likusios 10 aminorūgščių yra būtini, o gyvūnas yra gyvybiškai svarbus, kad juos gautų iš išorės. Būtinos aminorūgštys yra: argininas, histidinas, izoleuinas, leucinas, lizinas, metioninas, fenilalaninas, treoninas, triptofanas, valinas.

Visos pirmiau minėtos, būtinos aminorūgštys yra "lengvo liesos jautienos" delikates.

Baltymų trūkumas organizme lemia jaunų šunų nutraukimą arba sumažėjimą arba subrendusio šuns svorio ir aktyvumo sumažėjimą. Baltymų trūkumas labai paveikia odos ir vilnos išvaizdą ir regeneraciją.

Vi bruger cookies
Vi bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies.
Tillad cookies