Važiavimo ratas OLX ZOOSTUFF. A.A-åÿÿÿÿÿÿÿÿÿåäåååååååååå × Å × AAA × iiiii "I" I "I" îååååõåõõõééééééõõõõõõõõõõõõõéõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ ..........

.

progai agentūra è åíûûûûõõõõêêêêêêêêêêêêêìììììììììààààààààà Ā A I I a a a èñïüüüüüüûûûûûûû òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþùååèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè

.

Îñîáåííîñòÿìè äàííîãî êîëåñà ÿâëÿåòñÿ îðèãèíàëüíàÿ êîíñòðóêöèÿ ïîçâîëÿþùàÿ ïèòîìöó ïîäõîäèòü ê êîëåñó ń äâóõ ñòîðîí - au ìîæåòå ïîñòàâèòü êîëåñî ā ëþáîì ìåñòå, õîòü ïîñðåäè êîìíàòû =).

. @

Âíåøøÿ Õõíõõõõõõõõõõììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììîîîîîî Ý î î чч ò ïòòñññññ èèед Õä õäëëëà, ææææææ ò à üüâââââââ ààààîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî

. @@@

Êîëåñî áåçîïàñíî ia òîëüêî AEY æèâîòíîãî, II LT AEY äåòåé - îòñóòñòâèå âðàùàþùèõñÿ ìåòàëëè ÷ åñêèõ äåòàëåé, íèçêèé aan è äåðåâÿííûå ìàòåðèàëû ñíèæàþò Dene òðàâì ê ìèíèìóìó. Ëåãêèäääääëëòò èòòîîîîîîîîîããããããããÃÃÃÃàààààààààààà. Áåãîâîå Êîëåñî × åìïèîí "800 II øèðèíà áåãîâîãî ïîëîòíà 276 II äèàìåòð áåãîâîé ïîâåðõíîñòè 800 II äèàìåòð êîëåñà ïîëíûé (N îãðàíè ÷ èâàþùèìè îáîäàìè) 900 II øèðèíà ïîäñòàâêè 207 II âûñîòà ïîäñòàâêè ìàêñèìàëüíàÿ 165 II âûñîòà èçäåëèÿ ā Naida 915 II øèðèíà èçäåëèÿ ā Naida 900 âñ 5 êÃ

naminiai gyvūnai ir jų tarnyba yra viena iš labiausiai pelningų šiuolaikinio verslo nišų. Nes jo augintiniai savininkai negauna pinigų.

.

Taigi šiandien yra viešbučių gyvūnams, gyvūnų grožio salonai gyvūnams ir įvairiausių produktų produktų įvairūs produktai, precedento neturintiems: drabužiai šunims, krepšiai, žaidimų kompleksai katėms, tuneliams ir šildymo ratams žiurkėnai!

ir kiekvienas šuo, gyvenantis miesto bute, savininkas supranta, kad šis ratas jo augintiniui yra tik išgelbėjimas! Šuo tokiame rate ir vaidina ir juda. Pašalina stresą ir stiprina sveikatą.

.

Mūsų naminių gyvūnėlių parduotuvėse nėra tokių prekių (kaip manau, yra būtent dėl ​​to, kad juos perkeliama iš JAV ar Kinijos, nėra labai pelninga - pernelyg sudėtinga dizainas).

.

JAV gamintojas parduoda (Gopetusa. OM / produktus. HP) 375-1225 dolerių (kaina priklauso nuo rato dydžio).

.

ir jei jie perka Rusijos internetinėmis parduotuvėmis (KRYSOTA. U / Product_info. HP? Products_ID = 2988) Panašūs ratai užsienio gamybos žiurkėnai už 841 rublių kainą (30 dolerių):

 • užsakydami iš 1 500 ₽ - pristatymas nemokamai Maskvoje ir MO,
 • , kai užsakote iki 1 500 ₽ - pristatymo kaina 349 ₽,
 • < Li> Pickup iš parduotuvių - Nemokama!

  Aprašymas

  bėgimo ratas - geriausias patrauklumas mažoms augintiniams. Toks simuliatorius plėtoja greitį graužikams gerai, padeda patenkinti savo fizinį poreikį judesiui, taip pat daro savo gyvenimą aktyvesnius ir įvairesnius. Ratas pagamintas iš patvarios plastiko, turi patikimą tvirtinimą ir visiškai saugų jūsų augintiniui. Produkto dydis: 150x150x100mm.

  .

  Įranga

  Katės, priklausomai nuo veislės, turi skirtingą temperamentą. Kai kuri yra ramybė, lėtumas. Tai yra pasyvūs uolienos, pavyzdžiui, ir kiti, jie nenoriai, jie juda mažai. Visas priešingas yra aktyvus, pavyzdžiui , ir pan. Jie yra labai energingi, turi gerai išvystytą medžioklės instinktą ir reikia nuolatinio judesio. Tokie augintiniai padės važiuoti ratą.

  .

  Važiuoklės naudojimas

  Kainos ant važiavimo rato katėms svyruoja nuo dešimties iki trisdešimt tūkstančių rublių. Bet tai yra visai įmanoma padaryti jį lengvai, praleidęs šiek tiek stiprumo ir laiko ir taupyti tinkamą sumą. Simuliatoriaus gamyba savarankiškai galite padaryti, kad jis harmoningai tilptų į konkretaus kambario interjerą ir taptų originaliu apdaila. Tačiau svarbiausia yra tai, kad jam patiko katė, ir už tai turite atsižvelgti į tam tikrus reikalavimus.

  .

  Ką reikia žinoti apie važiuoklę?

  Kuo didesnis rato dydis, gyvūnas bus patogesnis. Svarbu pasirinkti tokius būgno matmenis, kad katė galėtų laikyti nugarą natūralioje padėtyje, o ne lenkdami savo lanką, bandydami pritaikyti prie dizaino. Mažiausias yra, galbūt, 80 cm, tačiau būtina sutelkti dėmesį į konkrečius gyvūnų dydžius. Didelių veislių atstovams (, ir tt), važiavimo vietos dydis turėtų būti daug didesnis.

  .

  Drum vidinė danga neturėtų nuslysti po katės kojomis. Priešingu atveju naminiai gyvūnai gali prarasti susidomėjimą simuliatoriumi arba dar blogiau, kad būtų sužeistas. Optimaliausia - veltinio danga arba žemulio kilimas. Vidinė važiavimo būgno siena yra neprivaloma, tačiau judančios, energingos katės vis dar rekomenduojama tai padaryti. Tai yra draudimas nuo "išvykimo" aktyvaus judėjimo procese. Be to, ji padeda koordinuoti judėjimo trajektoriją.

  .

  Kaip patys padaryti simuliatorių?

  Savęs parinktys yra labai daug, pakanka, kad paieškos sistema būtų užklausoma, kad įsitikintų. Siūlome apsvarstyti du būdus, kurie skiriasi jų sudėtingumu.

  pirmoji parinktis

  įgūdžiai taip pat reikės tam tikrų įgūdžių, visų pirma, kad būtų įterpta guolio ir įdiegti volelius.

  Važiuoklė katėms yra puikus būdas pramogauti savo augintinį ir praleisti savo energiją. Mes siūlome Jums įsigyti važiavimo ratą katėms mūsų naminių gyvūnėlių parduotuvėje Maskvoje. Jis skirtas užtikrinti, kad jūsų pūkuotas gali padaryti savo fizinę raidą, smagiai, atitraukti. Šis šautuvas tikrai panašus į jūsų purres. Pirkdami jį vieną kartą, kiekvieną dieną gausite vaisių.

  .
Vi bruger cookies
Vi bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies.
Tillad cookies