Šuo sofa tai daro sau sofa katė tai padaryti patysA A âàññããàããââãããâââããâãããããããâäãäääää oo àààààè , àòÒûòòàòòòòòìòìèèèõõõèèõõèõèèòòò Îáçüüààààààààààèèèèèàààààààààààààììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììåì .ì .n

.

3. Àâòîð ïîñòà ń òåãîì [II] ìîæåò îñòàâèòü ññûëêó íà ñâîé ïðîôèëü, ãðóïïó eee êàíàë íà äðóãèõ èñòî ÷ íèêàõ, Idé óñëîâèè, ÷ oi ññûëêè (àêòèâíûå č ia àêòèâíûå) IA âåäóò íà ïðÿìûå ïðîäàæè. Äïüêññõõõõõêõêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêåêêåêêêêêê ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((atiduoti

.

skaičius ïàääää õõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêååååååå ï , Ni õõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõââõõâõõõõõõõõõ Õ , E, ñààêêê «àóïïï ,« «« «« «ā ÷ ÷ ÷« I ç ç è E E. .

.

3. Ðàìèåààààààààààààããàãããèèèèèè EE) e) e)))) e) e) èèìììììììììììåìåîîîîîî ii ooooo ((TH (((((((((((((õõõõõõõëëëëëëëëëëëëëõëëëëëõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ 9ëõõëëõõõõõõëëõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõëõ 9

.

4. Îáÿçàòåëüíûì AEY àâòîðîâ ÿâëÿåòñÿ íàëè ÷ EA òåõíè ÷ åñêèõ õàðàêòåðèñòèê èçäåëèÿ ā ïóáëèêàöèÿõ (ìàòåðèàëû, òåõíèêè, àâòîðñêèå ïðèåìû, ðàçìåðû, âðåìÿçàòðàòû è Idi ÷ aa) òåêñòîâîì âèäå.

.

5. Ïòääää , ïïïãããããããããããóóóóóþþþþþþþþþãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããóóóþþ. Ä åñëèè aaa ààààééÉ E E öööñãããããããèèâèèèèèèèãèèèèè åèåèåååÿÿÿ Õ, Õ , oo ìììììììììñ / ëèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè

.

surinkimas

Rūpinimasis savininkai stengiasi kuo patogiau, kad jų augintinis gyvenimas būtų kuo patogesnis, sukuriant jai netrukdomos judėjimo sąlygas. Pavyzdžiui, galite atnešti diegimą į durų duris šuniui ar katei. Kitas pavyzdys yra rampos įrengimas. Tokie prietaisai naudojami tiek mažoms, tiek dideliems šunims. Dažnai jie naudojami naminiams gyvūnams, turintiems trumpas kojas.

.

, kai šunims reikia rampų

Norėdami išsaugoti, kai kurios sukurtos aprašytos struktūros savarankiškai. Sukurkite juos gana paprasta. Norėdami tai padaryti, pasirinkite produkto tipą ir sukurkite piešinį.

.

Rampų tipai

Dachshunds automobilių rampos dažniausiai yra plokšti, nes tokie produktai automobilyje užima mažiau vietos. Nakvynė dažnai turi žingsnius ir yra sukurti ne tik kaip funkcinis objektas, bet ir kaip interjero elementas.

.

Metal arba mediena gali būti naudojama kuriant dizainą. Produktai, sukurti pagal savo rankas, dažniausiai yra pagaminti iš medžio. Prieš pradedant darbą, verta identifikuoti būsimo įrenginio formą. Mažiems šunims geriau padaryti dizainą su kieta linkusi plokštuma. Didesniems augintiniams galite padaryti laiptus. Jei norite, galite sukurti įrenginį, kurių žingsniai gali būti pasukti kuriant sklandžiai linkę plokštumą.

.

kaip padaryti medienos rampą mašinoje

Paprasčiausias dizainas yra plokščias automobilis. Norėdami tai padaryti, pakanka turėti šias priemones ir medžiagas:

Dėl didesnio stabilumo iki viršutinių atramų galų, metalo elementai gali būti pritvirtintas, kad padidintų sankabos paviršių su automobiliu. Taip pat galite padaryti rampą į Dachshund lankstymo. Norėdami tai padaryti, pakanka sukurti dizainą su kilpomis viduryje, kuris turėtų būti toliau. Jie veiks kaip parama atsiskleidžiančioje būsenoje.

.

Patarimai, kaip sukurti rampą

baldų baldų išvaizda namuose priklauso nuo įspūdžio, kuri užima formą apie visą kambarį, todėl labai svarbu jį išlaikyti geros būklės. Jis susijęs su jo funkcine dalimi, kuri yra labai dažnai naudojama. Šiuo atžvilgiu ji greitai dėvėti ir praranda ne tik patrauklumą, bet ir dar blogiau atlieka paskirtas funkcijas. Tačiau finansinio nestabilumo sąlygomis, nuo kurios kiekvienas iš mūsų susiduria nuo laiko, tai nėra taip lengva jį pakeisti.

.

Bet yra išeitis! Jei galite dirbti su apibrėžtais įrankiais, galite ką nors padaryti. Tai ne tik sutaupys pinigų, bet suteiks jums tikrai unikalų ir unikalų!

žr

Sukurti sofa save gana lengvai. Tačiau pirmiausia būtina nuspręsti dėl savo tipo ir funkcionalumo. Priklausomai nuo to, pasirinktas dizainas. Jie yra suskirstyti į ir nepatyręs, ir jie išskiria tokius:

Siūlome Jums labiausiai paplitusių ir populiariausius schemas. Taip pat nuspręskite dėl saugojimo vietų. Priklausomai nuo jūsų įrenginio išdėstymo, verta įsigyti specialius mechanizmus.

.

Įrankiai ir medžiagos

Norint padaryti sofą rankiniu būdu, jums reikės tam tikrų įrankių. Geriausia naudoti tuos įrenginius, su kuriais esate ne pirmą kartą, ar praktika. Prieš pradedant kurti baldus, įsitikinkite, kad turite tokių įrankių:

kolekcija • paskutinį kartą atnaujinta prieš kelias savaites

Jei jūsų namuose gyvena gyvūnas, tikriausiai norite sukurti patogiausias gyvenimo sąlygas. Jei norite, galite siūti sofa šuniui su savo rankomis, neveiks taip pat siuvinėti sofa ir kitty.

.

Ką reikia žinoti

Prieš pradėdami gaminti sofą, turite pašalinti savo augintinio dydį, kad ateityje lova būtų patenkinta ir buvo patogi. Taip pat svarbus veiksnys yra sofos vietos pasirinkimas. Šioje vietoje būtina, kad nėra drėgmės, jis turėtų būti sausas, šiltas ir jaukus. Turite žinoti, kad saulės lova turi būti pirmiausia patogi ir minkšta jūsų katei, kitaip yra tikimybė, kad ji gali atsisakyti.

.

Sew sofa katė tai padaryti patys

Šis išdėstymo modelis pasižymi originalumu ir paprastumu, kurį jūsų augintinis bus tiksliai vertinamas. "Lening" primena mažą sofą, sėdintį ir sumontuota iš paprasto audinio.

.

Jums reikės

Nesant visos medžiagos gabalo, galite siūti iš kelių atvartų, kad gautumėte tinkamą dydį.

.

veiksmo algoritmas

Kaip minėta anksčiau, prieš pradedant gamybą, turite nuspręsti dėl sofos vietos ir matuoti savo augintinio dydį.

.
Vi bruger cookies
Vi bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies.
Tillad cookies